torsdag den 27. september 2007
Sådan ser guldhornene ud – og stammer fra den germanske jernalder i 400 –tallet e. Kr.
Det korte guldhorn bærer runeindskriften: ” "Jeg Lægæst, skovmand, gjorde hornet".
Der gættes på at Lægæst er den samme som Liutgast, folkevandringskongen i Danmark fra ca. år 450 e.Kr, der var "rig på guld.
Hornene blev formentlig brugt i religiøs sammenhæng. Vidste du, at hornenes runeindskrift og symboler muligvis har en både astrologisk og numerologisk betydning?
De lærde skændes i hvert fald stadig om, hvad billedindskrifterne betyder.

Du kan læse om nogle meget spændende tolkninger af guldhornenes symbolverden – kan lånes på Solrødbibliotekerne

91.157 Gallehus

Rasmussen, Finn, f. 1938Guldhornenes tydning : forhistoriske billedsymboler, runerne og den gamle nordiske religion / Finn Rasmussen. - Lyngby : Dansk Historisk Håndbogsforlag, cop. 1990. - 271 sider : ill., 22 cm

91.157 Gallehus
Sneum, Gunnar Guldhornene - den hedenske billedbibel / [af] Gunnar Sneum. - 1. oplag. - [Kbh.] : Erichsen, 1982. - 155 sider : ill. ; 24 cm

91.157 Gallehus Sneum, Gunnar Guldhornenes billeder / tydet af Gunnar Sneum. - [Kbh.] : Gyldendal, 1976. - 129 sider : ill. ; 23 cm + løst bilag

Ingen kommentarer: